Sunday, February 26, 2012

Tussen “…” (4) Karl Popper

Wie in wetenschap en de menselijke rede gelooft, en dat doe ik soms weleens, loopt al gauw de kans op het zogeheten kritisch rationalisme stuiten. Karl Popper lanceerde deze term en in zijn algemeenheid kan gezegd worden dat het heden ten dage als de meest gangbare wetenschapsfilosofische stellingname geldt. In theorie althans. De praktijk laat wel eens iets anders zien. En veelal aangevuld met het gedachtegoed en commentaar van Kuhn en Lakatos.
Van Popper zijn de volgende wijze woorden:

Our theories are our inventions, but they maybe just ill-reasoned guesses, bold conjectures, hypotheses. Out of these we create a world, not the real world, but our own nets in which we try to catch the real world.


- Karl Popper

No comments:

Post a Comment