Sunday, July 8, 2012

Filokwintet over Europa

Over Europa wordt de laatste tijd nogal eens wat onzin gekrakeeld. Meer dan mij lief is in ieder geval.
We kennen hier te lande een orakelend en snerend pol(l)iticus die met zijn anti-Europa geraaskal poogt de politieke agenda te sturen en er redelijk in slaagt zo ook de toon te zetten.

Veel politici en de media deinen en dobberen over het algemeen heerlijk mee met de aldus opgeroepen stemming. Ik denk dat de media haar taak in deze nogal eens verzaakt door zich vooral als de dienstbode voor die stemmingmakerij te betonen.
Gelukkig worden er niet altijd en overal maar uit zijn verband getrokken flarden desinformatie over het project Europa gedebiteerd. In het Filosofisch Kwintet van deze middag werd Europa in relatie tot de verzorgingsstaat tenminste weer eens op zinnige wijze besproken:

Get Microsoft Silverlight Bekijk de video in andere formaten. In mijn boekie is het in elk geval zo dat zo'n uurtje tv meer zinnige informatie en steekhoudende pro- en tegenargumenten oplevert dan zeven weken kranten lezen of actualiteitenprogramma's en andere talkshows bekijken.

No comments:

Post a Comment