Monday, August 13, 2012

1 + 1 = 2

Één en één is twee, daar helpt geen lievemoeder aan.
Een één na een één leest ook wel als elf.
De elfde herdachten we mijn geboortedag twee dagen prematuur maar vandaag de dertiende mag ik pas echt dat volgende streepje erbij krassen.

No comments:

Post a Comment