Wednesday, October 24, 2012

Nu we het er dan toch eens over hebben...

... Waar zouden wij het dan wel over hebben? Wel er verschenen onlangs op dit blog zomaar een paar stukjes met moraliteit als onderwerp. Een wat mal en oubollig onderwerp in een flitsende tijd als de onze, nietwaar? Het zij zo!
Gisteravond woonden wij de optredens bij van Mary Gauthier en Ben Glover in de Schalm. De laatste paar nummers zongen ze samen en besloten met 'Mercy now'. Mary Gauthier introduceerde deze song met de observatie en/of overtuiging dat het in 'the greater scheme of things' welhaast zo moet zijn dat in het (hogere) morele domein genade en barmhartigheid toch een hogere plaats zullen innemen dan en boven gerechtigheid gaan. Mary Gauthier is zondermeer een aanrader voor de liefhebber van de wat diepere en doorleefde teksten of zeg maar, het ware levenslied. En over moraliteit gesproken, ze is bepaald niet iemand die moraliseert maar in essentie gaan haar teksten, naast zoals ze het zelf noemt 'making sense of myself and my past', toch weer over ...?; juist, het is effe nie anders!
Tekst

No comments:

Post a Comment