Tuesday, January 1, 2013

Het werd ook eens tijd ….

Here m'n tijd toch! Alweer een jaar voorbij, alweer een nieuw begin. Moet ik me nu alweer bedenken of ik me nog iets goeds wil voornemen? Ik zou natuurlijk weer kunnen beginnen met roken dan weet ik voor volgend jaar in ieder geval al iets om weer eens mee te stoppen. Moest ik toch maar niet doen. Veel mensen doen iets dergelijks, begrijp ik, toch wel met (di-)eten. Ach laat die goede voornemens en dat vooruitkijken ook maar deze keer.
Ga ik dan maar eens terugblikken op het afgelopen jaar? Het jaar waarin de grote witte gedoger tegen de lamp liep en een beetje door de mand zakte waardoor we nu met een spagaatkabinet van VVD en PVDA opgescheept zitten. De reden voor veel mensen om op een van beide partijen te stemmen was omdat ze de andere partij perse niet aan de macht wilden zien en zie het resultaat; leve de democratie! Zelf had ik liever iets als een wat linkse Kunduz-coalitie aan het politieke roer(-ijzer) gezien. En dan is de wereld ook nog steeds niet vergaan. Vorig jaar rond de jaarwisseling werd er in de media toch volop gewag gemaakt van het naderende eind der tijden dat zou samenvallen met het eind van de Maya (scheur?) kalender. Hoe zou het nu trouwens de lieden vergaan die er heilig in geloofden? Aan de diersoort mens heeft het toch niet gelegen, of wel soms? Als je onze recente geschiedenis en huidige politieke keuzen beziet, zou je toch zeggen dat wij mensen er toch van alles aan gedaan hebben om deze wereld naar de gallemiezen te helpen. Nee laat ik op dit moment ook maar even niet al te veel omkijken.
Misschien wordt het zo stilletjesaan tijd om eens stil te staan bij de tijd; bij de tijd zelf dan. Je weet wel, die figuur van Vadertje Tijd, de vaste eregast en hoofdfigurant in Jools’ annual hootenanny. Toevallig ook het eerste TV programma dat ik elk nieuwe jaar weer pleeg te aanschouwen. (van Jools Holland) Even stilstaan bij de tijd dus; wie of wat is dat? Wat doet ie met ons of wat doen wij met de tijd? Here m’n tijd wat een vragen, zeg! >>
Afbeelding uit: Father Time
Een voorspoedig en gezond 2013 allen

No comments:

Post a Comment