Wednesday, February 27, 2013

Ideologie (in de zorg?)

Deel 4 van de Hollandse meesters in gesprek heeft als thema en titel: Ideologie. Kennen wij in onze tak van zorg dan iets als een ideologie? Ja wis en zeker! In mijn denken zijn vragen rond ideologie en praktijk overigens grosso modo dezelfde of van een zelfde aard als vragen rond de verhouding theorie en praktijk.
Jacques Heijkoop geeft de snedige omschrijving: volgens mij is ideologie een ideaal dat niet meer aan de werkelijkheid wordt getoetst.
Managers schermen in dit verband graag met mission-statements. Dat lijkt me iets te maken te hebben met het gegeven dat het wat aan zogeheten targets doet denken en omdat ze dat nu eenmaal zo op de managersschool leren.
De wat mij betreft meest gangbare en begrijpelijke term zou zijn: visie. En met iets van visie zijn we toch allemaall wel een beetje behept in de vorm van allerlei particuliere, al dan niet expliciete mens- en/of wereldbeelden.
Wegens een aantal interessante en ook actuele vragen en noties weer bijzonder warm aanbevolen voor alle werkers in de Z-zorg! Met als toetje nog wat commentaar op het zo vermaledijde DSM, dat door meesters en hoogleraren blijkbaar ook veelal als een weinig zinnig, stigmatiserend en opgedrongen instrument ervaren wordt.
Bron: Hollandse meesters in gesprek

No comments:

Post a Comment