Friday, March 29, 2013

Consumeren en de buit verdelen?

Mijn generatie-genoten in de westerse wereld en ik zijn, evenals waarschijnlijk een ieder die dit leest, dus vooral opgevoed en maatschappelijk gevormd om te consumeren. En reken maar dat we ons best doen! Met al dat geconsumeer en geconsu-nog-meer en de daarmee gepaard gaande handel en transport van die spulletjes zijn natuurlijk een hoop centjes gemoeid. Er moet dus her en der wel een beste hoop geld verdiend worden (als je het zo noemen kunt) en zolang die muntjes een beetje netjes verspreid alle kanten uit rollen kunnen we allemaal weer verder consumeren, naar gelang onze behoeften, en houdt het systeem dat wel onze economie genoemd wordt zichzelf in stand en draaiende. Het ideaal van de ‘vrije markt’, heet het dan.
Maar hoe rollen al die centjes en bakken met geld dan werkelijk in wat wij de ‘vrije wereld’ plegen te noemen? VPRO’s Tegenlicht deed daar 25 maart jl. een boekje over open in ‘The Tax Free Tour’ ofwel ‘De Belastingvrije Reisgids’: Toch leuk om dat vlak voor 1 april, als de blauwe brief ingeleverd moet zijn, nog even te vernemen, nietwaar? Pecunia non olet, of zit er soms toch wel degelijk een luchtje aan? Het woord 'belastingvrij' krijgt in deze neo-liberale wereld in ieder geval een steeds meer omvattender en ruimere betekenis.

No comments:

Post a Comment