Tuesday, April 8, 2014

Context en beeldvorming

Contextblindheid wordt wel als het centrale kenmerk van autisme gezien, zoals ik laatst in verband met dat bijleren nog eens in gedachte riep.
Bij de zogeheten 'Human Givens' wil men autistische kenmerken zelfs in context zien met psychotische kenmerken en die onderliggende verbindende link de meer beschrijvende naam 'caetextia' meegeven. De term 'contextblindheid' was mij derhalve niet onbekend.

De term 'context collapse' daarentegen was ik tot een uurtje geleden nog niet eerder tegengekomen; hoewel het fenomeen me, als mens, natuurlijk welbekend is.

LeesverderCorrespondent
In de Correspondent geeft Rob Wijnberg een hoogst interessante en actuele analyse van het verschijnsel 'context collapse' in verband met onze nieuwe nieuwsmedia, social media en dergelijke en hun invloed op onze beeldvorming en betekenisgeving.

No comments:

Post a Comment