Friday, October 7, 2016

Tussen "..." (21) Spinoza

Tja, dan hoort er op dit blog bij de door mij hoog gewaardeerde en de voor mij bijzonder aansprekende uitspraken ofwel 'tussen die aanhalingstekens of quotation-marks' toch ook iets van die grote wijsgeer Benedictus de Spinoza te prijken.
Ik dacht zo dat ik dat wel een beetje aan mijn stand verplicht zou zijn; dus maar even naar een geschikte Spinoza 'quote' gezocht.

Wat ik zo aardig en opvallend vind aan Spinoza is de sprekende verwantschap van zijn filosofie met het gedachtegoed van het Taoïsme. Toevalligerwijs had ik me voorgenomen om me, na mijn arbeidzame leven, eens wat te verdiepen in deze Oosterse denkwijze. Wellicht zou ik daartoe, gezien de citaten die ik zo tegenkwam, zijdelings ook nog bij Spinoza terecht kunnen.

Mijn keus valt dan op het volgende citaat: spinoza5 waarvan ik ook niet wist dat Spinoza dit gezegd zou hebben en dat ik alleen in het engels tegenkwam:
No matter how thin you slice it, there will always be two sides
ofwel
Ongeacht hoe dun je de plakjes afsnijdt, ze zullen altijd nog twee kanten hebben
Mooie uitspraak en sluit naadloos aan op een van mijn favoriete stellingen dat elke kwestie of elk ding altijd meerdere kanten heeft zoals daar zijn: een binnen- en een buitenkant, een linker- en een rechterkant, een boven- en een onderkant en ga zo nog maar even door.
Voormalig premier Den Uyl roerde het ook altijd al aan: Enerzijds ... anderzijds ...

De ware liefhebber kan deze "qoute" desgewenst ook nog als wallpaper op zijn scherm laten prijken: Quote als wallpaper

No comments:

Post a Comment