Friday, January 20, 2017

Dat te verwensen facebook?

In een vorig blogje had ik het over het vermaledijde smoelenboek. Ik ga daar nu geen uitleg over geven maar verwijs in plaats daarvan even naar een uiteenzetting door Jason Perlow op ZDNet.
Wacht u voor Wereldwijde Waanvoorstellingen!

No comments:

Post a Comment