Tuesday, January 20, 2015

Ook dr Sigmund

Over cartoons en (moderne, abstracte of conceptuele) kunst gesproken: sigkunstenaarleertochtekenen
Peter de Wit betoont zich (vanmorgen in de Volkskrant) bij monde van dr Sigmund al evenmin als zijn collega's Doug Savage en Gummbah bijzonder onder de indruk van de vermeende diepgang van de moderne kunstenmakers.

No comments:

Post a Comment