Saturday, September 28, 2013

Europese Dag van de Talen

'Taal is zeg maar echt mijn ding' schreef Paulien Cornelisse een paar jaar terug. Nu heb ik toevallig ook wel eens iets met taal en dan wordt het dus, zogezegd, zomaar ook mijn ding. European Languages En twee dagen terug was het dan zomaar weer de 'Europese dag van de talen'. Daar heb ik overigens verder niets van mogen merken. Naar ik meen te begrijpen is deze dag in het leven geroepen om interesse voor elkaars taal en meertaligheid binnen de Europese Unie te bevorderen. Logo Meertaligheid Op de website zijn de nodige 'weetjes' over taal en talen, voorzien van wat statistiek, te vinden. Daarbij wordt ook enige aandacht aan het fenomeen gebarentaal, je weet wel, praten met handen en voeten, besteed.

Thursday, September 26, 2013

Echternach

Toen Marian bij de Google Earth App op haar nieuwe tablet op de plaats Wognum klikte, verscheen daar een pop-up met de mededeling dat de oudste vermelding van die plaatsnaam uit 980 stamt en terug te vinden is op een kerkenlijst in de abdij van Echternach. En de Wikipedia bevestigt dat (of waarschijnlijker was de bron ervan). Wognum_wapen Onlangs aanvaardden wij de reis van Wognum naar Echternach en bezochten daar onder andere diezelfde abdij. Die abdij was overigens niet het doel van onze reis; dat was namelijk gewoon om eens wat ledigheid ofwel vakantie te vieren buiten Wognum. Ardennenviaduct Zo logeerde wij twee nachtjes in een hotelletje aan het marktplein met de mooie naam: Le Petit Poète. PlaceduMarché Place du marché vanuit hotelkamer Daar werd, volgens Marian, uit de keuken van madame Marie de welhaast perfecte forel op Lotharinger wijze geserveerd. Of in ieder geval één die beslist een dikke pluim waard was. Ik was iets minder te spreken over de gegrilde dorade, maar even zo goed: Le Petit Poète
Ode aan le petit poète
’T was op het marktplein te Echternach
Daar bij die kleine poëet dat ik dacht
Zal ik dan toch maar een keer zwichten
En ook eens pogen wat regels te dichten
Al zal dergelijk gerijmel, zo vrees ik, helaas
Wel weer blijven steken op niveau Sinterklaas
Forel op z'n Lotharings Place du marché

Thursday, September 19, 2013

Dat was het dan weer

Dat wil zeggen de vakantie zit er echt weer op. Gisteravond waren we alweer thuis. Nu was het weer deze vakantie toch wat minder zonnig en stralend dan wij de laatste jaren zo gewoon waren geraakt. De rit ging ook deze keer weer zuid- en oostwaarts. Eerst sliepen we twee nachtjes in Echternach. Echternach bij nacht De volgende stop was Donaueschingen, Donaueschingen raadhuis Donaueschingen op de schop waarna we nog weer een paar dagen in een hotelletje aan de Obersee in de Nordeifel doorbrachten. SeemoewevanafObensee De terugweg weer aanvaardend gingen we dit keer niet, als inmiddels welhaast gewoontegetrouw, langs Kleve maar deden we Aken eens aan. Akense dom Zo hebben we alweer net prinsjesdag en de troonrede gemist maar we begrijpen inmiddels wel dat het wederom niet overhoudt dit jaar. Er lijkt hier, om in DSM-termen te spreken, wel iets van een collectieve PBSD (Post Budgetarian Stress Disorder of in het nederlands Post Begrotelijke Stress Stoornis) in de lucht te hangen. Dan wacht over enkele dagen weer het werk en zullen we eens zien of we ons nog zonder pillen door die PVMDD heen kunnen slaan.

Monday, September 16, 2013

König(s)stuhl in beeld

In het Nationalpark Jasmund bekeken we de wereld dus eens vanaf de Königsstuhl. Een jaar daarvoor bevonden we ons ook al eens op zo’n vorstelijke zetel; dat was toen in Heidelberg en daar werden we toen ook al op majestueuze uitzichten getrakteerd. vanafKönigstuhl Dat deed mij bijna even vermoeden dat half Duitsland wellicht vol zou kunnen staan met dit soort koningszetels, zoals er ook in nagenoeg alle uithoeken wel een Neustadt te vinden is. Dat bleek met deze stoel toch niet helemaal het geval; we hadden hiermee de twee duitse koningstronen wel gehad. (Er blijkt er overigens nog wel één in Oostenrijk te zijn; toevallig niet ver van waar wij dit voorjaar in het Murtal verbleven) Maar die Königstuhl bij Heidelberg wordt met slechts één s geschreven en die op Rügen met twee. Königsstuhl op Rügen De Rügense Königsstuhl is daarbij, hoewel niet meer als zodanig herkenbaar, een bekend en welhaast iconisch beeld in de Europese cultuugeschiedenis geworden. Kreidefelsen auf Rügen En wel in de vorm van dit schilderij ‘Kreidefelsen auf Rügen’ door de vroeg-romantische schilder Caspar David Friedrich. Hier wat verdere bespiegeling over dit specifieke doek en hier nog wat info over en werk van de schilder.

Saturday, September 14, 2013

The wheel of change

Het wiel der veranderingen? Big wheel keep on turning … zongen CCR en John Fogerty en later ook Ike and Tina Turner en Tina in Proud Mary. Dylan zong .. everything passes, everything changes .. just do what you think you must do .. en riep ook nogal eens dat .. the times they are a-changin’. En zo is het maar net: panta rhei! Alles verandert Maar als wij mensen iets in of aan onszelf willen of menen te moeten veranderen dan blijkt dat ons nog niet altijd zo gemakkelijk te gaan of in een gewenste richting te sturen. Dat blijkt vaak een wat minder eenvoudig of rechtlijnig proces dan we ons plegen te realiseren. Cyclus1 Gelukkig kwamen Prochaska en Di Clemente, in het kader van de cyclische modellen, met de zogeheten ‘wheel of change’ of de ‘veranderingscirkel’ op de proppen. Een mooi, dynamisch model dat theorie en praktijk adequaat lijkt te integreren en zich en met name in de verslavingszorg al geruime tijd als een geschikt werkmodel zijn nut heeft bewezen. Veranderingscirkel01 Het aardige van een model als dit is dat het zowel theoretisch als pragmatisch georiënteerde lieden aan kan spreken. En dat het werkers in of uit de praktijk concrete handvatten of richtlijnen kan bieden. Zo is het, om maar eens wat te noemen, wanneer wij het nodig achten dat iemand zijn of haar gedrag verandert, toch wel zeer nuttig om te weten of te peilen of en in hoeverre dat ook voor de persoon zelf geldt. Het soort veranderingsprocessen waar we dan over spreken vragen gewoonlijk ook de nodige actieve inzet en/of oefening en daarnaast altijd de nodige tijd om te beklijven. Bovendien lukt het niet altijd of willen wij mensen nogal eens terugvallen in oud gedrag. Dan is zo’n cyclisch modelletje, wanneer de teleurstelling niet al te groot en demotiverend was en er weer nieuwe moed verzameld is, toch maar een zegen want je kunt er in principe altijd weer instappen voor een nieuwe (en doorgaans minder bewerkelijke) ronde. fases-verandering Zoals Brederoo ooit al zei: ‘t kan verkeeren en dat is soms maar goed ook want we willen het wel eens anders dan het gaat. En dan heb je nog eens wat aan zo’n ‘transtheoretisch modelletje’ of ‘evidence-based theory’. Zou Lewin zoiets wellicht zoiets in gedachten gehad hebben?

Tuesday, September 10, 2013

Duitse krijtrotsen

Voor krijtrotsen, zo zou je denken, moet je in Engeland zijn. ‘The white cliffs of Dover’ zijn alom bekend en werden in de recente geschiedenis meer dan eens bezongen. Het is overigens ook de titel van een bekende film die weer gebaseerd is op het gelijknamige gedicht. Ook de spiegelzijde van de Zuid-Engelse kust, te weten die van Normandië is bekend om die witte krijtrotsen, die zo mooi in de zon kunnen schitteren. Monet en andere impressionisten schilderden dat lichtspel graag en maakte aldus het beeld van de krijtrotsen, met name die bij Etretat, algemeen bekend. Minder bekend is wellicht dat je ook krijtgesteente en krijtrotsen in Duitsland en Denemarken kunt vinden. Die op het duitse eiland Rügen zagen wij vorig jaar van bovenaf in het Nationalpark Jasmund nabij de Königsstuhl. KrijtrotsennabijKönigstuhl Krijtrotsenvanboven AbstiegKonigstuhl Via de ‘abstieg’ zo'n 110 meter en 412 treden lager op ongeveer niveau zeespiegel zagen we ze vanaf het smalle kiezelstrand. BijKönigstuhl Krijtkustzuid Krijtkustnoord En een paar dagen later bekeken we ze nog eens vanuit zee. Krijtrotsenvanafzee Krijtrotsenvanafzee3 Krijtrotsenvanafzee6

Saturday, September 7, 2013

Schilderachtig Rügen

De meeste collega's hebben de vakantie er inmiddels wel opzitten en een enkeling gaat nog. Dan wil je wel eens aan vorige vakanties denken onder de verzuchting dat je er ook wel weer eens aan toe bent. Het is alweer bijna een jaar geleden dat we een paar vakantiedagen op Rügen doorbrachten. Dat was ons toen uitstekend bevallen. Rügen bleek een schilderachtig (schier)eiland waar ik nog weleens met genoegen aan terug kan denken. Schilderachtig Rügen BalticvanafJasmund Rügenlandschap7 zonsondergang bij Lohme

Thursday, September 5, 2013

Dispereert niet; of toch wel?

Om mijn zelfgewekte nieuwsgierigheid toch wat te bevredigen, en ook om een eindje aan het vorige blogje te breien, ben ik nog even op de Roode Steen gaan kijken hoe onze, door de wol geverfde, held er bij zou staan. Wel in de wol dus, hoewel hij geen gebreide broek aan had kwam kwam ie toch wel bijzonder uit de verf. JPC op de Roode Steen Hij stond er in ieder geval weer gekleurd op. JPC in wol ornaat Deze vrome en streng calvinistische mannetjesputter en ijzervreter. JPC mijn schild ende .. 'Veel geschreeuw en weinig wol' is in ieder geval niet de meest toepasselijke uitdrukking wanneer we nog eens napraten over deze koene representant van de VOC-mentaliteit. VOCschipJPC Onze premier, die in VVD kringen nogal eens geroemd wordt als zijnde 'een echte inspirator', lijkt met zijn voorganger JPB en JPC vooral het credo: 'Niet bij de pakken neerzitten maar handen uit de mouwen en aanpakken' voor ogen te hebben en geen gelegenheid voorbij te willen laten gaan om ons dat telkenmale duidelijk te maken. Hij is dan ook niet zo van de wol, althans niet van die wol waar je een toekomstvisie van zou kunnen breien. Hij is per slot van rekening geen Dream Weaver. Sinds zijn aantreden als Minister-president van dit land werd hem bij voortduring gevraagd zijn visie op het een en ander en met name die op de toekomst van ons land eens helder kenbaar te maken. Dat deed hij deze week dan in de H.J. Schoo-lezing, naar ik begrijp een vast platform voor het liberale (lees VVD) geluid. De krant stond er vol van. Daarin laat de heer Rutte de natie even versteld staan door helemaal uit zijn blote hoofd te vertellen dat het zijn visie is dat je er maar beter geen visie op na kunt houden. Dat, naar ik meen te mogen begrijpen, omdat dat niet zo liberaal (vrijblijvend?) zou zijn en visies weleens niet haalbaar blijken te zijn, wij mensen daarin nogal eens plegen de verkeerde ideeën te omarmen en foute inschattingen te maken enzomeer; kortom daar kun je alleen maar je neus aan stoten. Nee, zegt de liberaal Rutte laten we dan maar liever met JPB en JPC inzien waar onze kracht ligt en de handen uit de mouwen steken en gewoon stevig aanpakken want we doen het zo slecht nog niet. Maar hoe dan? Hoe doen gewone spelende burgers dat en wat moeten ze dan aanpakken als er niet voldoende werk is en de handel stagneert? Ja, dat hoe, daar zullen we het nog verder over hebben en de regering zal nog wel wat meer plannetjes bedenken. Maar er moet wel ook verder bezuinigd worden want we hebben op te grote voet geleefd. En jullie moeten vooral meer zelf gaan doen, aldus Rutte, want de regering kan dat natuurlijk niet allemaal en bezuinigen en ......? JPCop de graat We moeten het nu dus zelf gaan doen. Nu is zelfredzaamheid natuurlijk een mooi en nastrevenswaardig doel, maar ik betwijfel of iedereen dat in gelijke mate zal bereiken en het lijkt me toch iets van een visie vragen hoe die verschillen dan te waarderen en hoe daar mee om te gaan. Daarbij lijkt volledige en absolute zelfredzaamheid me onmogelijk en zelfs onwenselijk; we hebben elkaar toch altijd nodig en zullen het met elkaar moeten doen als we iets van enige waarde tot stand willen brengen. Rutte schijnt inmiddels ook wel de doe-het-zelfpremier genoemd te worden. In de VK zag ik een cartoon van Bas van de Schot waarin hij Rutte, de inspirator laat zeggen: I DON'T HAVE A DREAM. JPC En volgens zijn nieuwe politieke bondgenoot Samson was het: 'een mooi verhaal'. JPCscheepje(-swol) Wie, o wie is er nog op zoek naar ambitieuze politiek leiders zonder visie? In het management van de BV Nederland hebben we er nog wel een paar. En die zijn de wanhoop nog niet nabij en willen nog wel een paar quasi-opbeurende verhaaltjes te vertellen. JPC dispereert niet Bovenstaande is uiteraard een licht ironisch en deels gechargeerd commentaar op die lezing door Rutte, mogelijk gemaakt mede dankzij door de media opgeklopte verwachtingen hierover. Voor de volledigheid moet ik even vermelden dat Rutte wel 'een visie als perspectief voor mensen' zou weten te waarderen. Welk perspectief dat in zijn ogen dan zou kunnen zijn bleef zowel de pers als mij onduidelijk. Verder waarschuwt hij, wat mij betreft zeer terecht, voor het al te naïeve geloof in een of de 'quick-fix'; maar de eenzijdige boodschappen van vergaande privatisering en terugtrekkende overheid, van de immer zaligmakende marktwerking en allemaal een nieuwe auto kopen om de economische crisis te bezweren lijken toch ook vaak iets te hebben van zo'n quick-fix of soortgelijk wondermiddel van het type one-size-fits-all. JPC met vis Ook uit de krant vernam ik dat Ronald Coase overleden is op 102-jarige leeftijd. Coase was, naar eigen zeggen, een 'toevallige' econoom en won als zodanig in 1991 de Nobelprijs voor de Economie. Hij bestreed en verafschuwde het modellen- en cijfertjes-fetisjisme in de economische wetenschap en wilde economische kennis benaderen als een empirische wetenschap van het gewone leven, van en voor echte ondernemers en bedrijven. Ik lees in de column van Sheila Sitalsing dat hij plannen had voor een nieuw wetenschappelijk tjdschrift onder de naam Man and the Economy. Maar dat iets dergelijks wellicht nog door zijn volgelingen en medestanders gerealiseerd zou kunnen worden.
Er is de post-autistic economics beweging - een groep die terug wil naar economie als sociale wetenschap en die zich ontworstelen aan het model zonder praktische relevantie.
Daar lijkt me toch enige visie en de nodige common-sense aan ten grondslag liggen. Zou zoiets misschien in de buurt komen van de visie waar Rutte zo naarstig naar op zoek lijkt te zijn en die hij maar niet kan vinden of verwoorden? Ruttevingertje P.S. Zie ook de hilarische reactie van VK - de Speld