Saturday, July 25, 2015

Dat was toch wel even meer ..

.. dan zomaar een fris windje dat er vanmiddag over waaide. Er gold dan ook een weeralarm. Daar klonk een wat onbestemde knal boven het razen van de wind uit en dat bleek een pan van het dak te zijn. Dakpan Wat we niet hoorden en iets later pas vernamen en zagen was dat aan de andere kant van het huis bij de buren de 'Goudenregen', die inmiddels alweer helemaal groen was, om was gewaaid. Daarligtie Het scheelde niet veel maar hij had net onze auto niet geraakt. Het had ook anders kunnen zijn. Netmis Zouden scherven dan soms toch een beetje geluk brengen?

No comments:

Post a Comment