Tuesday, January 11, 2011

Dan toch nog op het web

In november verwachtte ik tevergeefs in de krant de tekst van een lezing door Bram de Swaan aan te treffen. Mocht niet zo zijn. Maar hem nu bij toeval dan toch nog op het wereldwijde web aangetroffen:
Het financiƫel regime: over de gevolgen van een dwaalleer.

Zo'n tekst zou toch verplichte kost voor alle politici, managers, bestuurders en economen moeten zijn; vindt u ook niet?

Nog een kort commentaar van de Swaan toe.

No comments:

Post a Comment