Sunday, May 15, 2011

Einde of begin?

Francis Fukuyama is een alom bekend politiek filosoof die in 1989 furore maakte met zijn essay: 'Het einde van de geschiedenis'. Een kreet die met name in neo-liberale en conservatieve kringen met warm enthousiasme werd ontvangen en als vader van de gedachte kwistig werd misbruikt.
Ik heb dat altijd als een een volslagen mallotige en onzinnige kreet beschouwd omdat volgens mij de geschiedenis eerder nu pas goed lijkt te kunnen gaan beginnen en vorm moet krijgen, tenminste als wij niet binnen afzienbare tijd deze aarde vernietigen of onleefbaar maken en zo zelf een driest en droef einde aan onze geschiedenis maken.In het 'Vervolg' (zaterdagbijlage VK) lees ik een interview met Fukuyama naar aanleiding van zijn nieuwe boek: 'De oorsprong van de politiek'.
In 2004 keerde hij zijn neoconservatieve vrienden, die hem wel graag als intellectueel boegbeeld en één van hen zagen, de rug toe omdat hij het o.a. niet erg kon vinden met het maschismo en maakbaarheidsgeloof van die club.
Zijn nieuwe boek is door Amerikaanse recensenten wel omschreven als 'het begin van de geschiedenis'.

Aan het einde van het interview begint Fukuyama opeens over Nederland en zegt dat ons land een belangrijke rol in de ontwikkeling van de democratie heeft gespeeld. En vervolgt:


'Maar de opkomst van het populisme is een substantiële bedreiging voor jullie democratie'.


en


'Het is één ding om te zeggen: we zijn te politiek correct geweest en we mochten helemaal niet meer over nationale identitieit praten. Maar het is iets heel anders om een nationale identiteit te construeren waaraan een belangrijk deel van je burgers niet mee kan doen'.
en

'Ik vind het gevaarlijk als bevolkingsgroepen die eigenlijk heel zwak zijn, worden afgeschilderd als een geweldige bedreiging voor je eigen cultuur'.


En daar kan ik het alleen maar roerend mee eens zijn.

Hier nog twee interviews met Fukuyama in Trouw en met Rob Trip.

No comments:

Post a Comment