Thursday, September 22, 2011

Beste Geert ...

Als onze jonge, dynamische en zelden om een weerwoord verlegen zittende minister-president, op de hem zo kenmerkende achteloze en terloopse wijze, de heer Wilders na de vertoning van gisteren om strategische of andere redenen nog steeds een beste vent blijft noemen of vinden, dan dreigt hij zichzelf, dunkt mij, toch wel zeer zachtjes gezegd twijfelachtig en enigszins verdacht te maken. (of wat al te libertijns?)
Dat de heer Verhagen inmiddels zijn bekomst wel heeft van een eerdere strategische keuze lijkt overduidelijk, ongeacht wat hij er verder nog hardop over zegt.En het PVVee stampvoet, kirt en lijkt te genieten.

No comments:

Post a Comment