Friday, October 23, 2015

Valt er dan nog iets te leren?

Of er nog iets te leren valt in dit leven; ja, dat zal toch vast wel?
De site Brain Pickings markeert haar negenjarig bestaan met negen suggesties in die richting; zoals ze dat ook al na zeven jaar deden:

7 Things I Learned in 7 Years of Reading, Writing, and Living from Dissolve on Vimeo.Die suggesties komen mij als uiterst zinnig en aanbevelenswaardig voor. Hier dan nog even (niet de tien geboden maar wel) die negen aanbevelingen op een rijtje:
  1. Allow yourself the uncomfortable luxury of changing your mind.
  2. Do nothing for prestige or status or money or approval alone.
  3. Be generous.
  4. Build pockets of stillness into your life.
  5. When people try to tell you who you are, don’t believe them.
  6. Presence is far more intricate and rewarding an art than productivity.
  7. Expect anything worthwhile to take a long time.
  8. Seek out what magnifies your spirit.
  9. Don’t be afraid to be an idealist.
 
Er valt dus nog altijd genoeg te doen en te leren; zelfs voor een 65+ser.

No comments:

Post a Comment