Saturday, January 5, 2013

Up from 7 to 56

Wat doen wij in de tijd en wat doet de tijd met ons?; vroeg ik me een paar dagen geleden zomaar eens af. Het zal een vraag zijn die de meesten van zich weleens stellen of ooit gesteld hebben. Een vraag van het soort dat zich eenvoudig en bijna achteloos laat stellen maar zelden simpele of nietszeggende antwoorden verdraagt. Van dat laatste zullen de deelnemers aan de Britse Up Series zich inmiddels wel indringend en soms pijnlijk bewust zijn. Die prachtige serie, die nu al voor de achtste maal na telkens zeven jaar de balans tracht op te maken van persoonlijke ambities, frustraties, dromen en verwachtingen van steeds eenzelfde groep Britten. In 1964 van start gegaan met een groep van een veertiental 7-jarigen Inmiddels gaat het over en zien we een dertiental 56-jarigen Afgelopen week in drie afleveringen op Nederland uitgezonden en vorige edities tot 10 januari nog op Holland Doc te zien. Ik vond het toevallig ook al zo'n beetje tijd om eens wat nadrukkelijker bij de tijd stil te staan en zo werd hiermee toch maar weer op m’n wenken bediend. Aanvankelijk zou het een eenmalig portret worden met de bedoeling het dwingende karakter van de vermaarde ‘class-barriers’ in de Britse samenleving te tonen. Het werd een tocht in stappen van 7 jaar door persoonlijke levens en levensgeschiedenissen en van hoe imagos onder invloed van de media beklijven en de reacties die dat weer op kan roepen. Dat laatste maakt dat sommige deelnemers het hele project min of meer als een martelgang ervaren. Toch geven met wat ups en downs onderweg na zo’n halve eeuw nog altijd dertien van de veertien oorspronkelijke deelnemers acte de presence. Volgens regisseur Michael Apted draagt het feit dat de serie in 1964 van start ging, d.w.z. in het begin van een tijd van grote en ingrijpende maatschappelijke veranderingen er in hoge mate toe bij dat het zo’n uniek tijdsbeeld oplevert. En ik denk dat hij dat goed ziet. Zie hier een gesprek met Apted waarin de serie eerder dan als ‘een aantal levensverhalen’ als ‘een verhaal over het leven’ wordt getypeerd. And up we’ll go. Een bijzondere serie. Bij de volgende aflevering zullen de deelnemers de mij van nu al met een jaartje ingehaald hebben.

No comments:

Post a Comment