Friday, April 18, 2014

Tussen “…” (13) Joost van den Vondel

Deze categorie Tussen "..." begon met met een krachtig statement van Gerbrand Adriaenszoon.
Een min of meer tijdgenoot van hem was Joost van den Vondel. Laten we zeggen dat van den Vondel de meer tijdgenoot was want hij kreeg bijna driemaal zoveel tijd van leven als Brederoo.

'Joost mag het weten', plegen wij te zeggen als we het zelf niet meer weten en deze Joost wist toevallig ook heel veel en kon het ook nog eens heel mooi vertellen.
Wat betreft de navolgende wijsheid zou je trouwens denken dat hij weleens een niet geheel onbekende Engelse collega in enigerlei mate schatplichtig zou kunnen zijn:
De wereld is een schouwtoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel.
Wat een toneelspelers blijken we dan toch te zijn!

No comments:

Post a Comment