Thursday, April 17, 2014

Tussen “…” (12) William Shakespeare

Laten we eens zien wat grote schrijvers zoal over onze wereld en het leven gezegd hebben ofwel hoe hun mens- en wereldbeeld er in essentie uitzag.
William Shakespeare geldt ongetwijfeld als geniaal zo niet de grootste toneelschrijver en het hoeft dan ook niet te verbazen dat hij de hele wereld als een groot toneelpodium zag en het leven als een op te voeren toneelstuk (in 7 bedrijven):
All the world's a stage,
And all the men and women merely players.
They have their exits and their entrances,
And one man in his time plays many parts,
His acts being seven ages.

No comments:

Post a Comment