Thursday, December 24, 2015

Tussen"..." (20) Krishnamurti

Wie bij gelegenheid wel gecharmeerd is van wijze, stichtelijke, motiverende, inspirerende en dergelijke spreuken, uitspraken of one-liners kan op het WereldWijzeWeb en de zogeheten social media ruimschoots z'n hart ophalen.
Naast een Westerse naam als Einstein kun je daarbij ook nogal wat namen uit het Nabije en Verre Oosten tegenkomen zoals bijvoorbeeld die van Rumi of Laozi. Een andere naam uit die hoek waar je in het land van de populaire Quotes meer dan eens op zou kunnen stuiten is die van Krishnamurti.

Jiddu Krishnamurti was voor mij als tiener al een intrigerende figuur en ik beschouw hem al sinds jaren als één van die zeldzaam wijze lieden die je wellicht 'verlicht' (wat dat ook moge zijn) zou kunnen noemen.
Er bestaat trouwens een historische connectie tussen en hem en ons land en inmiddels stokoude landgenoten zouden hem, tijdens het interbellum, nog hebben kunnen horen spreken in Ommen.
Aangewezen tot en als zodanig voorbeschikt voor het guru-schap, wees hij dat op enig moment resoluut af en wilde vanaf dat moment niets anders meer verkondigen en propageren dan consequent en radicaal doordachte en doorleefde innerlijke vrijheid. Een soort Vikram Gandhi; dan niet voor in een film, maar in het (levens)echt.

Welke wijsheden wist deze afvallige of spijtoptant ex-guru dan te debiteren? Wel bijvoorbeeld:
It is truth that liberates, not your effort to be free
of
The ability to observe without evaluating is the highest form of intelligence
en voor wie dit toch maar een bijzonder karig beetje tekst vindt, nog even Krishnamurti zelf aan het woord: over die ene vraag.

No comments:

Post a Comment