Thursday, November 17, 2011

Geloof en de euro?Een klein jaartje geleden liet ik mij hier eens uit over het geloof en .. nog zo wat. Daarbij is het onderwerp geloof en geld nog niet ter sprake gekomen. Dat wil ik bij deze dan even goedmaken.
Wat hebben geloof en geld dan in godsnaam met elkaar van doen?; zult u wellicht denken. Wel buiten dat kerkbezoekers gewoon zijn een duit in het collectezakje te doen en er in dit land nogal wat kerkgebouwen gesloten en verkocht worden wegens geldgebrek van de kerk, valt over die relatie ongetwijfeld nog het nodige over te zeggen.Al was het alleen maar dat de waarde van ons geld uiteindelijk gegarandeerd blijkt te zijn door en gebaseerd blijkt te zijn op het geloof dat het morgen ook nog ongeveer hetzelfde waard is. Een geloof dat in onderhavig geval dan weliswaar het vertrouwen van de financiële markt wordt genoemd, maar uiteindelijk toch gewoon een geloof blijkt te zijn. Dit geloof wordt met de dag orthodoxer en fundamentalistischer beleden en besproken.
Geen ander geloof mag zich echter momenteel in zoveel belangstelling verheugen. Er wordt wat afgelezen in en aan die financiële boeken. De kranten en het nieuws staan er werkelijk bol van. De niet geheel onomstreden geloofsartikelen worden ook maar steeds letterlijker genomen en fantatischer beleden. De belangrijkste en invloedrijkste exegeten van die nogal volatiele geloofsartikelen zijn op dit moment van de waan van de dag de zogeheten kredietbeoordeelaars. Deze plots opbloeiende instanties van financiële schriftgeleerden zijn nog een overblijfsel van het speculeren en beleggen in de 'railroad companies' bij het ontsluiten van het 'wilde westen'. Financiële adviesbureaus, zogezegd, waar 10 of 20 jaar geleden, buiten een handje vol ingewijden en klandizie nauwelijks iemand van gehoord had (ach, er verandert soms wel eens iets) en waar nu ieder blind zijn geld (of geloof?) op lijkt te zetten. Die dus ooit ontstonden ten tijde van, en een niet onbelangrijke rol speelden in het glorieuze Amerikaanse epos 'how the west was won' en nu zelf hun glorietijd lijken te beleven in het drama 'how the west got lost'.


Maar daar wilde ik het eigenlijk niet over hebben, dus tot zover het geloof. Ik wilde het weer eens over de euro hebben.

Valt het u ook op dat er de laatste tijd wel erg veel stemmen opgaan om de euro, zonder dat dat overigens met zoveel woorden gezegd wordt, maar op te splitsen in een calvinistische of protestantse euro en een (rooms-)katholieke euro?Of heb ik het misschien weer eens niet helemaal goed begrepen?bijgeloof en de gulden >>
<< geloof of ..

No comments:

Post a Comment