Thursday, November 3, 2011

Zo, dat pensioen is binnen!

Ik kreeg onlangs zomaar een paar keer achter elkaar post van het Bakkerspensioenfonds. Het ging over mijn nog uitstaande pensioen dat gezien de hoogte ervan, zoals dat ook wel heet, afgekocht kon en zelfs moest worden. Anders zou het vervallen.
Nu bak ik weliswaar zelf m'n brood maar dat ik om die reden in het pensioenfonds van het bakkersgilde opgenomen zou zijn, leek me toch wel erg stug. Enig graafwerk in mijn geheugen bracht al snel aan het licht dat: o ja, dat is waar ook, ik heb ooit nog eens een paar weken 's nachts in een broodfabriek gewerkt. Dat was wel ruim veertig jaar geleden, maar wat in het vat zit .......?
Nu zie ik op mijn rekening, was het gisteren dan eindelijk zover, mijn volledige bakkerspensioen werd na veertig jaar uitbetaald en op mijn rekening gestort. Daar prijkt dan de somma van €8,24.
Hoera, mijn eerste pensioen is binnen! Ik vrees dat ik er helaas toch nog niet helemaal van op mijn lauweren zal kunnen gaan rusten.

No comments:

Post a Comment