Saturday, February 25, 2012

Ziek, zwak en misselijk

Ik ben geveld door de griep. De aanslag op mijn gestel komt even wat harder aan dan ik zou verwachten en dan mij lief is.Is de vraag of ik dit misschien aan mijn eigenwijze zelf te danken heb. Ik had namelijk wel een uitnodiging voor de griepprik ontvangen maar daar geen gebruik van gemaakt.
De afgelopen jaren zag ik steeds mensen met of zonder prik tijdelijk aan het bed gekluisterd worden door het fameuze virus van de influenza terwijl ik hooguit wat snotterend, zuchtend en puffend door kon gaan.
Tegelijkertijd ontstond er nogal wat discussie over de noodzaak en de omvang van vaccinatie.Met name de rampzalige en catastrofale voorstelling van zaken bij het uitbreken van de Mexicaanse griep zal achteraf het pro-vaccinatiegeluid geen goed gedaan hebben. Heeft Obama zich nog wel voor het oog van zijn volk voor laten vaccineren.De rationale van vaccinatie is natuurlijk better safe than sorry. Maar waar trek je de grens en hoeveel is er tegenwoordig dan werkelijk bekend over bv. virulentie en verspreidingskans en -snelheid. In ieder geval sterven er jaarlijks duizenden mensen aan de griep en waren dat er toen de zo gevreesde Mexicaanse griep toe zou slaan in onze contreien zomaar aanzienlijk minder dan in andere jaren.
Nu zijn de sterfgevallen ten gevolge van griep veelal mensen met verminderde weerstand als zieken, kleine kinderen en vooral ouderen. In de volksmond en mijn moers taal dus lieden die al wat ziek, zwak of misselijk waren. Nu ik weer eens een echte griep doormaak kan ik me dat ook wel voorstellen. Of ik volgend jaar dan wel de griepprik ga halen? Ik weet het nog niet. De laatste keer dat ik dat deed liep ik ook een stevige griep op. Misschien wil ik gewoon nog niet bij die kwetsbare groep horen. Maar ja, dat hebben we niet zelf voor het zeggen, ofwel soms?

No comments:

Post a Comment