Wednesday, March 6, 2013

Nog effe napraten; HMiG

Het ziet er naar uit dat ‘Ideologie’ het laatste thema was in de video-compilaties naar aanleiding van de Hollandse Meesters in Gesprek. Alle afleveringen zijn op de gelijknamige website terug te vinden. Op die site zijn ook de antwoorden op schriftelijke vragen uit de zaal te vinden. HM_logo Een aantal onderdelen op video van dit mooie project zijn uiteraard ook op dit blog te vinden.
CCElogovierkant Dan wil ik mijn collega’s en belangstellenden toch ook nog even wijzen op het klikbare knopje uiterst rechtsboven in beeld, dat je op deze informatieve site van het CCE brengt. Met name het onderdeel ‘leren van casussen’ biedt veel praktijkgerichte blikrichting, verklaring en suggesties voor de werkers op de vloer.
CCElogoschuin Met dank en erkentelijkheid aan het CCE.

en het complete verhaal: Hollandse meesters in gesprek

Hollandse Meesters in Gesprek met Ina van Berckelaer-Onnes
Anton Došen aan het woord
Gijs van Gemert aan het woord
Pieter Duker aan het woord
Jacques Heijkoop aan het woord

College door een Hollandse bovenmeester
Vooruitblik of tikkie terug?
1 Vakmanschap is …..
2 De meesters over management
3 Wat weten we van dat werk?
4 Ideologie (in de zorg?)
5 Toekomst ….?
Nog effe napraten; HMiG

HMiG Vragenvuur (1) van Berckelaer-Onnes
HMiG Vragenvuur (2) van Gemert
HMiG Vragenvuur (3) Duker
HMiG Vragenvuur (4) Rispens
HMiG Vragenvuur (5) Heijkoop
HMiG Vragenvuur (6) Došen

No comments:

Post a Comment