Sunday, March 24, 2013

Sexting?

Als je wilt weten wat dat is, zou je het je beste vriend eens kunnen vragen:
"Sexting" bestaat uit de Engelse woorden "sex" en "texting" (dit laatste woord betekent: sms'en).
Met de komst van de nieuwe media en de smartphone lijkt zich bijna stilletjes en in rap tempo een nieuwe 'seksuele revolutie' te voltrekken: Dat ziet er door mijn ogen toch iets anders en ook wel iets dwingender uit dan die vorige 'seksuele revolutie'. De interessante vraag bij een dergelijke ontwikkeling is steeds welke invloed dat op onze (publieke) moraal en omgangsvormen zal hebben. En aan die vraag kleven nog heel wat vaak onvoorziene haken en oogjes: Evenals aan die vrijheid en openheid dus, die we doorgaans zo gretig roemen en nastreven: Vrijheid betekent blijkbaar niet altijd blijheid! En zoals we al wisten staat 'smart' echt niet altijd voor slim.

No comments:

Post a Comment