Sunday, July 7, 2013

Economie en identiteit

Over deze dure termen en de relatie daartussen ga ik nu even niets zeggen. Dat laat ik weer eens over aan anderen; in dit geval aan een filosofisch kwintet, dat daar wel de nodige wijze woorden over te zeggen heeft: Get Adobe Flash Uitzending HUMAN van 7 juli

No comments:

Post a Comment