Thursday, October 6, 2011

Nog meer Europeanen!

Ik las het in de krant vandaag:Ze zijn er toch nog, nog levende en zich niet schuilhoudende pro-Europeanen.
Daar komen ze dan ten lange leste.
Verstandig Nederland lijkt wakker te worden en laat ook eens van zich horen.
Eindelijk klinkt er weer eens een onversneden pro-Europees geluid in de media. De media die, lijkt mij, met hun populistische hyperigheid en schreeuwende koppen, door de bank genomen voor een niet onaanzienlijk deel, medeverantwoordelijk mogen heten voor de huidige anti-Europese stemming.De SER schrijft het kabinet een duidelijke en helder beargumenteerde open brief over de keuze voor het project Europa.
Een brief met het karakter van een brandbrief en ondertekend door uiteenlopende belangrijke maatschappelijke belangenorganisaties.
In die brief wordt overigens niet vermeld dat datzelfde Europa, ons Europa al ruim zestig jaar zo goed als in vrede en welvaart leeft. Juist in dat opzicht een ongekende periode in de geschiedenis van dit continent.Zouden we het dan toch nog redden?

No comments:

Post a Comment