Thursday, April 5, 2012

Tussen “…” (5) Morihei Ueshiba

Morihei Ueshiba (1883-1969) is de grondlegger van het aikido, een eigentijdse loot aan de waaier van Japanse martial arts.Er bestaat een klein boekje met uitspraken van deze O'Sensei (de grote meester) in de vertaling van John Stevens. Het heet The Art of Peace en de uitspraken daarin hebben in de kern vooral betrekking op de spirituele dimensie van de vechtkunst of anders gezegd op de kunst van het niet-vechten. En bepaald niet op de economie. Laten we maar gemakshalve even aannemen dat Ueshiba, evenals ik, misschien niet zoveeel verstand had van economie.
Toch begreep hij heel goed waar het bij de onderlinge uitwisseling tussen mensen en in het menselijk bedrijf in essentie om draait. Beter dan de meeste economen zou ik zelfs denken!

Economy is the basis of society. When the economy is stable, society develops. The ideal economy combines the spiritual and the material, and the best commodities to trade in are sincerity and love.

#32

No comments:

Post a Comment