Monday, June 10, 2013

De centen of de cliënten?

Echtmarktwerkingzorg Recentelijk hoorde ik een collega op het werk, in verband met een herindeling van cliënten op dagbestedingsgroepen, opmerken:
‘Tien jaar geleden had ik bij zoiets nog vaak het idee dat het over de cliënten ging; nu krijg ik toch telkens maar de indruk dat het vooral over de centen gaat. Het scheelt maar twee letters maar het voelt als een wereld van verschil.’
zorgisgeenmarkt Bij deze wil ik dan onze minister Schippers, alsook haar voorgangers van het afgelopen decennium en haar VVD maatjes meedelen dat hun grote 'marktwerkingsproject' nu toch heus zijn vruchten begint af te werpen. Het begrip ‘marktwerking’ en de uitwerking daarvan lijkt nu werkelijk goed tot op de werkvloer van de zorg doorgedrongen te zijn. Proficiat aanhangers en propagandisten van die 'wonderbaarlijke en zaligmakende marktwerking’ in de zorg! Marktwerking_zorg_geen_succes liberaliseringzorg privatiseringzorg

No comments:

Post a Comment