Saturday, March 15, 2014

Stof tot nadenken

LeesverderCorrespondent
De Correspondent geeft bij monde van haar correspondenten iedere zaterdag een eigen voorstel tot: Lees- en kijkvoer voor het weekend
Lees- en kijkvoer voor het weekend

Daar wil ik er deze week eens twee uitpikken, doorgeven en van harte aanbevelen als stof tot nadenken of zomaar wat weekendlectuur.

Het eerste artikel is een tip van Jelmer Mommers van de Energiegroep en betreft een pleidooi voor de erkenning van 'de vrije wil' en een juiste waardering van 'de menselijke rede' door Paul Bloom.

Het tweede artikeltje is een tip van Rutger Bregman waarin Richard Wilkinson en Kate Pickett aan het woord komen over hun vijf geleden verschenen boek 'The Spirit Level', de groeiende kloof van ongelijkheid en het effect daarvan op ons aller welzijn.

Lees ze, denk ze en nog een prettig weekend!

No comments:

Post a Comment