Wednesday, March 19, 2014

Bijleren en nascholen

Eens mens is nooit te oud om te leren luidt het spreekwoord. Zo wordt er op mijn werk blijkbaar ook over gedacht want gisteravond mocht ik een cursus ‘Gedeelde zorg’ volgen en vanmorgen een lezing ‘Autisme en een verstandelijke beperking’ door Steven Degrieck bijwonen.

Mijn voorzichtige en voorlopige conclusie na dit leerzame etmaal luidt dat een mens waarschijnlijk inderdaad niet zomaar opeens te oud is om te leren of het eerder geleerde nog eens in herinnering te roepen en zich nog weer eens op het een en ander te bezinnen.

Wat betreft hetgeen men mij probeerde bij te brengen ofwel de inhoudelijke kant daarvan:

‘Gedeelde zorg’ ging over de Driehoek zoals die door Chiel Egberts in zijn Driehoekskunde ontwikkeld danwel gepresenteerd werd. Die Driehoek bestaat dan uit de cliënt, diens ouders en de (professionele) zorgverleners.
Zie de site Drienamiek voor een verdere uiteenzetting hierover.

De lezing door Steven Degrieck over ‘autisme’ had als ondertitel ‘Agressie en probleemgedrag’ en gaf een helder, compact, herkenbaar en vrij omvattend beeld van ‘autisme’ in samenhang met dat zogeheten ‘probleemgedrag’.
Degrieck is verbonden aan Autisme Centraal waarvan hier de site.
Ook aan dat Autisme Centraal verbonden is Peter Vermeulen en die gaf op ons werk al eens eerder een uitermate verhelderende lezing over ‘contextblindheid’ als centraal kenmerk van autisme.

In ons werk kunnen we nog wel eens wat leren van onze zuiderburen!

No comments:

Post a Comment