Friday, August 15, 2014

Waarom herdenken?

Identiteit, oorlog en vrede zijn onderwerpen die bij gelegenheid ook wel eens op dit blog voorbij komen.
Vanmiddag hield Gerdi Verbeet een toespraak bij het Indisch Monument waarin ze heel mooi en helder de nauwe samenhang tussen deze thema's voor het voetlicht bracht.
Over een houding van respect en de rol van het gebaar daarin heb het ik hier op dit blog, geloof ik, nog niet gehad. Dat was wel waarover Arnout Jan de Beaufort vanmiddag sprak bij datzelfde Indisch Monument in een eveneens mooie en sprekende voordracht.
Beide sprekers beantwoordden daarmee ook afdoende de vraag naar het nut en de zin van herdenken!

No comments:

Post a Comment