Saturday, February 28, 2015

McGilChrist, Kahneman en Bolte Taylor revisited

Vandaag in De Correspondent een mooie samenvatting van wat opvattingen over en inzichten in het menselijk brein en psyche door drie vorsers van de menselijke ziel die, naar mijn smaak, ook iets zinnigs en interessants te melden hebben.
Wat dit blog betreft McGilChrist, Kahneman en Bolte Taylor in de herhaling en hieronder mooi samengevat door Thalia Verkade:
Dit is wat er dagelijks misgaat in je hoofd
Over wat er zoal niet altijd even gladjes verloopt en correspondeert in die bovenkamer van ons.

No comments:

Post a Comment