Tuesday, August 4, 2015

Tussen "..." (19) Confucius

In een eerder blogje over Kommunikasie verwees ik al eens met dezelfde link naar een alleraardigst stukje in het Zuid-Afrikaans.
Inmiddels ben ik erachter dat de aldaar gedebiteerde wijsheid zo'n twee-en-een-half duizend jaar geleden ook al uit de mond van ene Confucius werd opgetekend:
Een mens heeft twee oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren dan te praten
Maar die oude Confucius was dan ook, zo wordt wel beweerd, een hele wijze. Zo lijk je ze tegenwoordig wel niet meer tegen te komen. Of zouden wij de woorden van onze huidige wijzen misschien ook pas vele jaren later op waarde schatten en ter harte willen nemen?
Als dat zo is doet dat dan toch een beetje denken aan de veelgehoorde en veelal nutteloze zinsnede: met de kennis van nu ...

Over kennis zei deze Confucius:
Te weten wat men weet, en te weten wat men niet weet, dat is kennis
Maar die oude Chinese wijsgeer wist ook wel dat wijsheid veel verder reikt dan kennis:
Kennis is slechts de briljantheid in de organisatie van Ideeën. Het is geen ware wijsheid. De ware wijsheid gaat voorbij aan kennis.
Zouden we dan wellicht toch nog wat ware kennis kunnen opdoen en wat wijzer kunnen worden van deze leraar van weleer? Over waarheden zei hij overigens:
Elke waarheid heeft vier hoeken. Als leraar zal ik je een hoek geven, het is aan jou om de andere drie te vinden.
Confucius over weten, wijsheid en waarheden.

confucius-quotes

Er zijn, zoals bekend, vele boeken volgeschreven over deze eerbiedwaardige en invloedrijke wijsgeer en een recente uitgave is die van taoïstisch meester Kristofer Schipper: Confucius De gesprekken. Hier te gast in VPRO-Boeken.

No comments:

Post a Comment