Wednesday, January 22, 2014

Drie mythen, hulp en wereldbeeld (5)

Hoe wij over ontwikkelings- of internationale hulp in het kader van de armoedebestrijding denken lijkt ook al sterk afhankelijk van ons wereldbeeld.
In dat verband wil Bill Gates even drie mythen uit de wereld helpen.
Mijn zegen en steun heeft hij!

No comments:

Post a Comment