Tuesday, June 24, 2014

Wetenschap en opvoeding

In het onvolprezen project Hollandse Meesters in Gesprek komt het thema wetenschap en wetenschappelijke verantwoording ruimschoots aan bod. In zowel een bepaald deel van het gesprek als in de vragen(v)uurtjes met Duker en Rispens zelfs zeer prominent.
Dit betreft dan wetenschap met betrekking tot de orthopedagogiek, de gehandicaptenzorg en mijn dagelijks werk.

Maar ook in andere hoeken van de opvoedkunde en de praktijk van de opvoeding is de rol van de wetenschap niet altijd even helder en verloopt die nagestreefde, gewenste of vermeende wetenschappelijke onderbouwing van de praktijk bepaald niet altijd even vlotjes.
Correspondent In dit verhaal van de dag uit de Correspondent wordt daar in verband met de kinderopvang verslag over gedaan.
Het artikel is van Marilse en Ewoud die hier met gestage regelmaat berichten over de ontwikkelingen binnen de kinderopvang in met name ons land. In de rechter kantlijn vind je ook verwijzingen naar eerdere artikelen van hun hand.

No comments:

Post a Comment