Saturday, June 7, 2014

Tussen “…” (15) Pierre Teilhard de Chardin

Nee, ik heb nog niet de geest gekregen en er is ook nog niet zoiets in mij gevaren, dus van mij geen pinksteroverdenking dit keer; maar dan maar weer even een "quote".

Pierre Teilhard de Chardin komt mij voor als een ietwat ongrijpbare, in de zin van niet makkelijk te labelen of in een hokje stoppen, figuur en denker.
De Wikipedia zegt van hem: 'Teilhard was zich er sterk van bewust dat hij zich tussen twee vuren begaf: de wetenschappelijke tucht en het katholiek leergezag.'
Wanneer ik zijn (in de tijd geplaatst) toch zeer opmerkelijke en oorspronkelijke uitspraken lees vermoed ik dat hij prima tuusen die vuren door wist te laveren zonder zich te branden en meen ik toch vooral een zowel spiritueel mysticus als een zeer aardse toeschouwer met beide voeten op de grond te horen, die ondermeer zei:
We zijn geen menselijke wezens op zoek naar spirituele ervaringen maar we zijn spirituele wezens ondergedompeld in menselijke ervaring.
en
Alles is de optelsom van het verleden en niet anders dan door zijn geschiedenis te begrijpen.
Pierre Teilhard de Chardin Dit is overigens van het soort wijsheden of zo je wilt 'tegeltjeswijheden' waar ik nogal gecharmeerd van ben en die mij bij gelegenheid nog weleens aan het denken willen zetten.
En ik heb begrepen dat dat laatste niet echt kwaad kan en zelfs wel goed zou zijn voor het wat ouder wordende brein.

No comments:

Post a Comment