Friday, November 7, 2014

Klovenzalf of de botte bijl?

Gisteren besloot ik mijn blogje over Pikettymania, gelovigen en niet-gelovigen en over hoe je met een totaal verschillende blik naar de actuele toestand van de ouderenzorg in ons land kunt kijken met de opmerking dat dergelijke kloven het meest acute probleem van deze tijd dreigen of lijken te worden.
Nu lees ik vandaag in De Correspondent een stukje van Rob Wijnberg over die kloven en wat hij de meest zorgwekkende kloof acht.
LeesverderCorrespondent Zie: De zorgwekkende kloof tussen multinational en moraal

De vraag blijft natuurlijk wat dan de ware aard van deze of gene kloof is en of de remedie 'bruggen bouwen' danwel 'klovenzalf' wordt of dat we het probleem toch met de al dan niet botte bijl aan willen pakken?

No comments:

Post a Comment