Friday, March 9, 2012

John Bowlby (3)Bowlby was een engelse psychiater van psycho-analytische huize.
Al vroeg in zijn carrière raakte Bowlby geïntrigeerd door vroegkinderlijke scheidingservaringen en de mogelijke, vaak ontwrichtende, effecten daarvan op het verdere leven van de betrokkenen.
Twee wereldoorlogen boden door de grote aantallen verweesde kinderen ook volop gelegenheid om getuige te zijn van dergelijke casussen en daar enige speculatie danwel studie aan te wijden.
In 1949 werd Bowlby door de WHO gevraagd een rapport over deze materie te schrijven, hetgeen in 1951 resulteerde in Maternal Care and Mental Health.
Daarmee werd de attachmenttheorie, zoals die nu opgeld doet, op de rails gezet en onderwerp van de nodige discussie, controverse en debat. In zijn trilogie Attachment and loss (1969,1972 en 1980) werkte Bowlby zijn ideeën over de ontwikkeling van gehechtheid verder uit met de nodige theoretische en empirische onderbouwing. Bowlby begon zijn opus magnum Attachment and Loss in de veronderstelling het wel in één boekwerk kwijt te kunnen; aldoende merkte hij dat ie de stof toch beter in twee delen kon onderbrengen en werkend aan deel twee besloot hij dat deel ook maar in tweeën te splitsen en zo ontstonden de delen
1. Attachment,
2. Separation, Anxiety and Anger
3. Loss: Sadness and Depression
.

Zowel over de persoon van John Bowlby als over zijn attachment- of hechtingstheorie is waarlijk veel interessants op het internet te vinden. Google maar eens wat.Wat mij betreft opmerkelijk aan het verhaal van John Bowlby is ondermeer hoe hij een prominent, trouw en gewaardeerd lid van de British Psychoanalytical Society en Freudiaan is gebleven met zijn toch wat afwijkende belangstelling voor andere vakgebieden en het belang dat hij hechtte aan wetenschappelijke methoden en empirische toetsing.
De wereld van wetenschap en onderzoek is net als andere terreinen van competitie en persoonlijke eer en gewin vaak een 'jungle' en een 'ratrace' in de strijd om een plaats in 'the Hall of Fame'.
In een dergelijke wereld is het niet zondermeer vanzelfsprekend om eer te willen delen op de wijze waarop Bowlby deed toen hij van de Bowlby-Ainsworth hypothese sprak.

Bowlby en Ainsworth worden overigens beiden op bijzondere wijze geëerd en wel in een weinig toegankelijk gebied ergens in 'the middle of nowhere' maar toch ook weer in de buurt van het kloppend hart en het plafond van de wereld. Mooie metafoor, hè? Ergens in Kirgizië, op de grens met China bevinden zich namelijk Mount John Bowlby en Peak Mary Ainsworth.<< Attachment | Mary Ainsworth >>
<< Pip

2 comments:

  1. En, zoals al vaker betoogd: hechting is één ding, maar loslaten het volgende. En dat is nog veel moeilijker.
    Ik denk dat een deel van de ernstige emotionele problematiek bij kinderen en jongeren (en zelfs de psychoses) te maken heeft met de angst rond het loslaten

    ReplyDelete
  2. Zo is het en de klinkende titels van Bowlby's triologie spreken wat dat betreft zogezegd ook boekdelen.

    ReplyDelete