Sunday, March 11, 2012

Mary Ainsworth (4)

De attachmenttheorie is niet uitsluitend de vrucht van het werk en de geest van John Bowlby, maar evenzeer van de inspanningen van met name Mary Ainsworth.Deze Canadese ontwikkelingspsychologe, wiens meisjesnaam Mary Salter was, dacht en deed onderzoek langs vergelijkbare gedachtelijnen als John Bowlby maar ze deden dat geheel los en onwetend van elkaar. Wellicht zou je kunnen zeggen dat Bowlby's interesse en inzet wat meer systeemtheoretisch en die van Mary Salter Ainsworth wat meer praktisch gericht was.

Toen Mary Salter (in mijn geboortejaar) in het huwelijk trad met Leonard Ainsworth, volgde ze hem naar Londen alwaar hij zijn doctoraalstudie zou voltoooien. Op een advertentie in de 'London Times' reagerend, kwam ze onder leiding van Bowlby te werken aan een onderzoek naar het effect van moeder-kind scheiding op de persoonlijkheidsontwikkeling. En:

'As Mary Ainsworth acknowledges, joining Bowlby’s research unit reset the whole direction of her professional career, though neither Bowlby nor Ainsworth realized this at the time.'


Ainsworth bracht onder andere de notie van een 'secure base', van waaruit een kind de wereld kan ontdekken, naar voren. Maar als de alom erkende grote verdienste van Ainsworth geldt haar vondst van 'the Strange Situation'. Door deze quasi-geniale opzet konden vragen rond het begrip/construct attachment worden geoperationaliseerd en getoetst. Vragen en kwesties die met enige verbeelding al snel 'het verboden experiment' in herinnering zouden kunnen roepen, konden aldus op een acceptable wijze worden gesteld en beantwoord; hoewel deze opzet aanvankelijk toch nog wel enige kritiek oogstte.Het onderzoek van Ainsworth was ook de aanleiding tot classificatie van zogenaamde hechtinsstijlen, -typen of -patronen. De notie van deze hechtingsstijlen viel haar overigens niet in door het werken met de 'strange situation', maar stamde al uit eerdere observaties en veldwerk in Oeganda en 'the Baltimore project'.

Thus originated the well-known Strange Situation classification system
(Ainsworth et al., 1978), which, to Ainsworth’s chagrin, has stolen the limelight from her observational findings of naturalistic mother-infant interaction patterns at home.

<< John Bowlby | Strange situation en hechtingstypen >>

No comments:

Post a Comment