Saturday, May 4, 2013

Een andere economie?

Journaliste Frederieke Hegger is onlangs een heel interessant blog (in potentie althans) gestart. En dat blog draagt de naam: Economie van morgen; zoiets klinkt toch hoopvol en veelbelovend nietwaar? Want als er iets de laatste jaren duidelijk is geworden is het toch wel dat we hard aan een anders gefundeerde en een anders georganiseerde economie toe zijn. Aan een nieuwe economische zowel theorie als praktijk. Wat dat betreft laat ik zeer gaarne Hazel Henderson nog eens aan het woord. :

Hazel Henderson - Love Economy from Complementary Currency on Vimeo.Welke zogeheten expert wil, kan of durft hier met argumenten nog iets zinnigs tegenin brengen? expert Het blog van Frederieke richt zich echter vooral op de trukendoos van de financiële sector en het duistere en vage taalgebruik dat daarbij veelal gebezigd wordt. Steeds meer mensen lijken overigens, even als ik soms, toch het boze vermoeden te koesteren dat dat taalgebruik en de navenant vaak duistere praktijken die daar heersen ons zicht op de werkelijkheid moeten verbloemen. De werkelijkheid van vormen van zelfverrijking die verdacht veel weghebben van roof en de werkelijkheid van hoe de geldstromen echt lopen en in welke hoeveelheden ze bij welke oom Dagoberts in de zwembaden en pakhuizen belanden. dagobert_duck_geldpakhuis Op haar blog schrijft Frederieke over deze materie en spreekt ze, zoals ze zelf aankondigt, met experts over de crisis en de hervorming van de financiële sector. Daarbij staat ze op klare en begrijpelijke taal en lijkt ze niet van zins zich met en kluitje in het riet te laten sturen. Een loffelijk streven, zou ik denken, en we gaan het volgen. Misschien ga ik eindelijk een beetje snappen van deze materie. Bij deze aanbevolen voor de geïnteresseerde leek. Tja, het blijft maar een moeilijke en ingewikkelde materie, hoe dat nou zit met dat geld en zo meer. Maar toch heb ik daar, evenals de meeste van mijn generatiegenoten, als ze tenminste een beetje opgelet hebben, ooit in de ‘sixties’ wel eens een uiterst plausibel vertoog over gehoord bij monde van John Sebastian van de Lovin Spoonful: Zo zit het dus ongeveer; maar, let wel, dit verhaal stamt natuurlijk wel uit de dagen van de hoogconjunctuur. Er kunnen dus inmiddels een paar dingen of namen veranderd zijn. Het wordt hoe dan ook wel even duidelijk dat je Bill absoluut wel als financiëel adviseur kunt hebben. Of schenken wij ons vetrouwen vooralsnog toch liever aan Frederieke en gaan we eerst eens even zien wat haar bevindingen zullen zijn?

No comments:

Post a Comment