Sunday, May 26, 2013

Wat aandacht voor kwetsbaarheid en presentie

Dat vak van mij of dat vak apart is een met enige regelmaat terugkerend thema op dit blog. Niet dat ik daar nu altijd even zinnige dingen over te melden heb, hoor. Maar soms word je zomaar door anderen, door iets dat je leest of hoort weer over aan het denken gezet. Zo stuitte ik gisteren op een artikeltje van iemand die, dunkt mij, iets heel zinnigs over zorg en samenleven te melden heeft. AndriesBaart Dat is dan Andries Baart die het wellicht met wat minder media-exposure moet stellen dan bijvoorveeld Edith Schippers of Halbe Zijlstra als het gaat over dit onderwerp, dat toch niemand helemaal onverschillig lijkt te laten. Maar zoals Baart ook al in zijn artikel 'Kwetsbaarheid mag meer aandacht krijgen' betoogt willen wij één kant van de zaak (in dit geval de 'condition humaine') nogal eens zwaar overbelichten en overdrijven terwijl de onvermijdelijke andere kant van de medaille dan onderbelicht of het liefst een beetje weggemoffeld en genegeerd wordt.
Voor de broodnodige variatie, wat tegenwicht aan het economische- en efficiëntie-denken en speciaal voor alle collega-werkers in de zorg hier dan een link naar genoemd artikel en naar de website Presentie.
Andries Baart over Presentie: Volgens mij heeft de heer Baart iets grondiger nagedacht over en iets meer inzicht in het verschijnsel en de aard van zorg dan onze VVD-coryfeeën.

No comments:

Post a Comment