Thursday, November 1, 2012

Het MAS

Het afgelopen weekeinde togen wij dan eens naar Antwerpen. De reden en de aanleiding daartoe was een kraambezoek aan deze jongedame en haar trotse ouders. Haar naam luidt Alisha.
En eenmaal in Antwerpen geraakt hadden wij zo gedacht ook 't Stad maar eens rond te gaan flaneren en te aanschouwen.
Zo sliepen we in het Internationaal Zeemanshuis (net nog op de oude locatie) en bezochten we het MAS.
Het MAS (Museum aan de stroom) is het nieuwste en het grootste museum van Antwerpen. Het zogeheten 'stapelhuis' is een ontwerp van een Nederlands architectenbureau. Een open huis waar je zomaar in en uit en zelfs het dak op kunt. Alleen voor de museumzalen is een toegangsbewijs vereist. Je gaat er in een spiraalgang langs de met golvend glas omsloten wanden rond een middenkern en kijkt zo per verdieping telkens in een andere (volgende) richting over 't stad uit om tenslotte op het dak te belanden waar je alle vier de windrichtingen over Antwerpen uit naar de einder kunt turen.
De collectie wordt niet naar objecttype of tijdsperiode gerangschikt en getoond maar aan de hand en ter illustratie van bepaalde thema's als machtsvertoon, wereldstad, wereldhaven en leven en dood. Ook het depot is vrij toegankelijk.
Wij meldden ons en sloten aan bij de zondagse rondleiding met gids die deze dag het thema wereldstad had.
Tom Lanoye over zijn bijdrage aan dit project om de Sinjoren hun stroom weer terug te geven: meer MAS >>

No comments:

Post a Comment