Thursday, November 29, 2012

De voortzetting van Gentle Teaching

In 2010 maakte ik in januari en februari op mijn blog voor het eerst melding van de term Gentle Teaching. Voor die tijd ben ik de kreet evenals de naam van John McGee natuurlijk ook wel eens tegengekomen in bv de Klik of iets van dien aard, maar daar waren nooit concrete ervaringen en/of inzichten mee gemoeid die dergelijke gelegenheden in mijn herinnering groefden of inhoudelijk deden beklijven. Daar heeft zich inmiddels enige verandering in voorgedaan. Op dit blog is mijn kennismaking en mijn waardering van en voor deze benadering hier terug te vinden.
Gisteren was ik getuige van een herdenkingsbijeenkomst op Leekerweide n.a.v. het overlijden van John McGee. Daar werden herinneringen opgehaald aan zijn persoon en de bijzondere indruk die hij blijkbaar op iedereen wist te maken. En uiteraard werd daar ook de vraag gesteld: hoe nu verder zonder deze grote inspirator? De tijd zal het leren. Zelf denk ik dat er nog heel veel ruimte en mogelijkheid is maar ook een wezenlijke behoefte bestaat om de boodschap of de missie van McGee in de zorg te verbreiden en te verdiepen. Zeker in een soms overgereguleerde zorg, zoals wij die kennen, lijkt het me geen overbodige luxe om de kern en de essentie van zorg voor elkaar weer eens centraal te stellen en in de praktijk van alledag wat handen en voetjes te geven.
Inmiddels volg ik dan ook die langverwachte basiscursus Gentle teaching zoals die op mijn werk standaard aan alle werkers op de vloer gegeven wordt. Verder mag ik mezelf zomaar opeens aandachtsfunctionaris Gentle teaching noemen dus bestaat er een gerede kans dat ik nog wel enige aandacht aan dit onderwerp zal besteden.

No comments:

Post a Comment