Sunday, November 18, 2012

In de cyclus van de roos

Er rouleren uiteraard nog wel wat meer cycli dan die paar waar ik het laatst eens over had. Zo heb je in het kader van 'meer cycli' bijvoorbeeld ook nog de roos van Leary. En die roos van Leary is beslist een hit en succesnummer te noemen onder de '(cyclische) modellen'. Het is ontsproten aan het brein en het geestelijk kindje van de LSD-professor Timothy Leary.
De kracht van de roos, en dat geldt ook wel voor andere cyclische modellen, is dat het geen statisch maar een dynamisch model van de werkelijkheid is en daarmee waarneembare of gewenste verandering en beweging in die werkelijkheid ook kan illustreren.
De roos van Leary ontvouwt zich rond twee assen of dimensies. Dat zijn dan de as onder/boven in de zin van volgen/leiden of underdog/topdog en de as ik versus de ander(en)/ ik samen met de ander(en). In Leary's eigen bewoordingen ook wel 'the axes of power and love'. Hiermee worden dan geen persoonlijkheidskenmerken gelokaliseerd, gescoord of weergegeven maar de relatie(-ve verhoudingen volgens het principe actie-reactie) en in zekere zin dus ook (de aard van) de communicatie tussen mensen. De verticale as werkt dan complementair in de zin dat elke pool zijn tegengestelde kant uitlokt terwijl op de horizontale as een bepaalde richting juist een zelfde beweging in die richting faciliteert.
Toch maar even een heldere en quasi-geniale inval van die LSD-professor, vind je ook niet? En dat vinden blijkbaar wel meer mensen. Ik zei al dat het een hitje was onder de 'cyclische modellen'. Goog(e)l(e) of zoek anderszins maar eens naar de roos van Leary en je zult er versteld van staan op hoeveel zelfverklaarde mangement guru's, life-coaches en psychologische- en communicatie-adviesbureautjes je stuit. De resultaten van dat googelen op genoemde roos doet tevens vermoeden dat het enthousiasme over en het gebruik ervan toch vooral een Nederlands (talig) feestje is. Zou dat wellicht verband houden met het feit dat wij als enigst volk het woord 'polderen' in ons woordenboek hebben staan? Had ooit de held en voorman van hippies, 'drop-outs' en de psychedelische beweging dat ooit kunnen dromen? Je zou er bijna (de)lyrisch van worden!
Die roos heeft overigens ogenschijnlijk wel voor een aardige boost en de nodige nieuwe werkgelegenheid in Psychobabbelland gezorgd en lijkt dat nog altijd te kunnen doen. Op en rond mijn werk zie ik ook met enige regelmaat de roos van Leary als modelletje voorbij rollen. Sommige mannetjesmakers roepen zichzelf uit enthousiasme voor de 'roos' zelfs uit tot Academie. (De hoogmoed, maar ja, luidt een steeds vaker gehoorde kreet niet: wetenschap is ook maar een mening?) Bestudeer die roos van Leary eens goed, oefen je wat in de toepassing ervan, lardeer het met wat verhaaltjes over communicatie en feedback en bekwaam je wat in de courante pep-talk voor onnozele en andere zielen en ziedaar je kunt een psychologisch communicatie-adviesbureau beginnen en jezelf verhuren als life-coach of trainer. Daar lijkt soms een welhaast eindeloze vraag naar te zijn want je hebt inmiddels ook al weer tig trainers die de trainers trainen. (en hoe cyclisch dat ook moge klinken, het is echt geen (taal)grapje maar serieus waar)
Je kunt met enige welwillendheid en wat gezond verstand ook eens kijken of je zelf iets met dat modelletje of roosje van Leary kunt en of dat je in bepaalde situaties wellicht van dienst kan zijn en vooruit kan helpen. Dat lijkt me iets meer in de lijn en de denkwereld van Timothy Leary liggen en het blijft om een eerdergenoemde reden natuurlijk ook wel een mooi, handig en bruikbaar dynamisch modelletje. << meer cycli | a gentler rose? >>

No comments:

Post a Comment