Sunday, November 11, 2012

Tussen “…” (7) Mahatma Gandhi

Mohandas Karamchand Gandhi, doorgaans beter bekend als Mahatma Gandhi is wereldwijd bekend en wordt door velen gezien als een held en een wijs man. Wie iets meer over hem zou willen weten kan onder andere hier terecht. Er zijn nogal wat van uitspraken van hem opgetekend. Een heel bekende en vaak aangehaalde uitspraak van hem luidt:
The world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed
ofwel
De wereld biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht
Nu is de vraag wanneer wij dat eens gaan begrijpen en er naar zullen handelen. In dat opzicht roept het wel meer van Gandhi's uitspraken in herinnering zoals bv:
What do I think of Western civilization? I think it would be a very good idea.
We moesten het toch maar weer blijven proberen.

No comments:

Post a Comment