Tuesday, July 8, 2014

Next: de columns van Kees

Onlangs werd er een documentaire op de Nederlandse televisie uitgezonden onder de de titel: Het beste voor Kees. Hoofdpersoon daarin is Kees Momma, inmiddels een BNA-er (althans een waarvan de A vrij duidelijk is en algemeen (h)erkend wordt). Ik heb dat programma niet gezien. Wel ooit een eerder programma over dezelfde Kees.

Momma, die ook boeken schreef over (zijn) autisme, blijkt door genoemde documentaire heel wat verbaasde of geamuseerde reacties los gemaakt te hebben onder het Nederlandse publiek. Zoals ik al zei, heb ik de uitzending niet gezien en nu sta ik ook niet zo heel gauw perplex van het gedrag of de uitingen van zogeheten autisten omdat ik er in de loop der tijd al eens een paar tegengekomen ben. Die genieten echter geen van allen landelijke bekendheid zoals Kees. En wanneer het onderwerp autisme of autisten al in het nieuws komen is dat doorgaans in verband met misstanden in de zorg of ouders die geen plek voor hun kind in de zorg kunnen vinden.

De reuring rond Kees Momma is toch van iets andere aard. Ik werd daar al iets over gewaar op het blog van Henk50. En iemand liet mij desgewenst (heb je dat dan niet gezien?) een schijnbaar leuk youtube filmpje op zo'n slim foontje zien. Een op Duitse automobilisten scheldende Kees blijkt dus een hit op Youtube te zijn.
Nu lees ik vandaag in de krant dat Momma en genoemde documentaire dermate populair zijn dat er al een facebookpagina aan gewijd is met inmiddels meer dan 32 duizend likes. Om wat op dit momentum van populariteit door te borduren en om Kees wat perspectief te geven heeft nrc.next hem als columnist aangenomen.

Momma blijkt naast zijn vele andere kwaliteiten namelijk ook en begenadigd schrijver te zijn. En, zegt Hans Nijenhuis van nrc.next:
Door de documentaire ga je van Kees houden. Hij helpt ons naar de wereld te kijken. We willen meer door zijn ogen zien.
Zelf schreef Kees hierover:
Ernst en humor wil ik zoveel mogelijk naast elkaar plaatsen. Er moet ruimte zijn voor enkele kwinkslagen en plastische omschrijvingen, waarbij het aan woordspelingen niet zal ontbreken. De kneep is de artikelen luchtig te houden.
Maar dat klinkt helemaal als de ideale blogjes zoals ik ze zou willen lezen en/of schrijven. Misschien moet ik maar eens bij hem in de leer gaan!
Als het aan De Speld zou liggen wordt Momma ook meteen maar voorgedragen als onze volgende nationale ombudsman.

No comments:

Post a Comment