Saturday, December 8, 2012

Betrokkenheid... (7)

Verzorgers en begeleiders stimuleren en bevorderen ook betrokkenheid tussen mensen. Het gaat hierbij, in essentie, om drie gemoedstoestanden:
1) het is en voelt goed om samen te zijn,
2) het is en voelt goed om samen dingen te doen. En
3) het is en voelt goed om dingen voor elkaar te doen.
Menselijke betrokkenheid krijgt bijvoorbeeld gestalte als de dakloze in de opvang maatlijden bereidt voor en/of uitserveert aan anderen. Of als het kind in de klas opdrachten samen met andere kinderen doet. Of als de bewoners op een groepswoning de huishoudelijke klusjes samen doen omdat het fijner is om dingen samen te doen. Of als straatkinderen hun eigen gemeenschap vormen om elkaar bescherming te kunnen bieden en het weinige dat ze bij elkaar hebben weten te schrapen onderling te delen.
<< vorig - GT richtingwijzer - vervolg >>

No comments:

Post a Comment