Sunday, December 9, 2012

Wat Gentle Teaching beslist niet is... (8)

  • Een gedragsgerichte benadering of vorm van gedragsmodificatie waarbij gebruik gemaakt wordt van straf en beloning om gedrag te sturen en te veranderen; het is daarentegen gestoeld op onvoorwaardelijke acceptatie
  • Een “als het maar werkt” benadering maar juist gericht op het verbreden en verdiepen van een besef van kameraadschap en saamhorigheid als een opdracht en levensdoel
  • Een snelle en gemakkelijke manier om even iemand te helpen, maar een werkwijze die een diepgaande betrokkenheid en toewijding aan de kant van de begeleiders of verzorgers vraagt
  • Gewoon nog weer een zienswijze op hoe de werkelijkheid van een ander te beïnvloeden en te veranderen, maar één die ons vraagt eerst onze eigen werkelijkheid te bevragen en die warmer en menselijker te maken
  • Niet eenvoudigweg weer een nieuwe techniek, maar vooral een psychologie van de wederzijdse afhankelijkheid tussen mensen.

gtilogsm

<< vorig - GT richtingwijzer - vervolg >>

No comments:

Post a Comment